Agenda Kasteeltuinen Arcen

Vikingen vallen Kasteeltuinen Arcen binnen

Verlopen - Klik hier voor actuele activiteiten

 

4-5-6- april Historisch Paasweekend in Kasteeltuinen Arcen Waren het vorig jaar de Arcenaren die een historisch tolconflict met de Venlonaren uitvochten, dit jaar komen met Pasen zo mogelijk nog woestere figuren naar Arcen. Vikingen in Arcen? Hoe zit dat? Er is voldoende bewijs gevonden dat de Noormannen ook de Maas hebben bevaren. Er wordt aangenomen dat de Vikingen in de buurt van Roermond bij het dorpje Asselt zijn neergestreken begin 881. Het Vikingenkamp zou Ascloa hebben geheten. Geschiedschrijfster Mejuffrouw Stoel stelt echter in haar boekwerk, Arcen: de Heerlijkheid, de Heren en de Huizen, dat Ascloa niet Asselt bij Roermond is maar het gehucht Hasselt bij Velden. De toenmalige landschapsbeschrijving klopt hier namelijk ook. Volgens haar zijn dus beide locatietheorieën verdedigbaar. Tweede verhaal Naast het Vikingenverhaal is er ook de ontstaansgeschiedenis van het Hertogdom Gelre, waartoe ook Arcen behoort. Er wordt in die begintijd gesproken over een gevecht met een vurige draak die in het moerassige gebied in Pont bij Straelen huisde en de streek onveilig maakte. Twee zonen van de heren van Pont versloegen deze draak die steeds maar “Gelre” riep. Uit dankbaarheid bouwden de bewoners van de streek een burcht / stad die Gelre genoemd werd. Daaruit ontstond in de loop der eeuwen het graafschap Gelre. Omdat het jaartal 878 regelmatig genoemd wordt in deze context wordt door geschiedkundigen gedacht aan een overval van Noormannen die met hun schepen met ‘drakenkop’ het Maas- en Rijngebied onveilig maakten. De historische draak zou dan als symbool voor de Noormannen/Vikingen hebben gediend. Vikingschip en veldslagen Bovenstaande verhalen zijn de basis voor een spectaculair historisch weekend met ridders van Gelre en Vikingen. In de Kasteeltuinen zijn daarom historisch verantwoorde kampementen van zowel Vikingen als ridders uit het Geldersch Overkwartier te bezoeken. Het gaat bulderen want er zijn vechtdemonstraties en veldslagen van Vikingen en van ridders. Verder vechten ridders op een groot toernooi met paarden, lansen en kanonnen. Bezoekers krijgen authentieke muziek te horen en ambachtslieden op de middeleeuwse markt vertonen hun vakmanschap. Voor kinderen zijn er leuke extra activiteiten. Speciaal voor dit weekend wordt een Vikingschip op ware grootte naar de Kasteeltuinen gebracht. Kasteeltuinbezoekers kunnen er gratis op meevaren. Het Historisch Weekend vindt plaats van zaterdag 4 april tot en met maandag 6 april. Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur in Kasteeltuinen Arcen. Vikingen vallen Kasteeltuinen Arcen binnen

Terug


Klik hier om onjuiste gegevens van Kasteeltuinen Arcen te melden